[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
18.01.2016
27.09.2016, Päivitys vuodelle 2017

Rafael Hellsten: työtulovähennys palkkaverotuksessa

Työtulovähennys helpottaa huomattavasti palkansaajan verorasitusta; se lasketaan ja myönnetään automaattisesti ja anomatta

TIEDOTTAMINEN TYÖTULOVÄHENNYKSESTÄ - verovähennyksen rakenne ja vaikutus

Työtulovähennys vähentää suoraan maksettavia veroja. Ensin siis lasketaan verot kunnalle ja valtiolle ja muille ja sitten vähennetään sitä veroa. Pikkupalkoilla vuodessa (10 000 - 20 000) saa helpotusta jopa tonnin verran.
Nimensä mukaisesti sen saa palkkatuloista ja tarkoitus on helpottaa niiden verotusta, toki sijoittajatkin saavat osansa, jos heillä on osinkoverotuksessa ansiotulo-osuutta eli ei tämä ihan puhtaasti työntekoon kannusta.

VUOSI 2009

Työtulovähennys oli verotuksessa ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja se on käytössä edelleen. Sitä on korotettu vuosien varrella, mutta katsotaan ensin sen uutisointia Taloussanomista, kun vähennys oli vielä "nuori":

Taloussanomat vuonna 2008 tulevasta työtulovähennyksestä

"Työtulovähennys maksaa (valtiolle) 100 miljoonaa euroa"

Tietenkin budjetin (valtion tulot ja menot) perustelut on otsikoitu valtion kannalta ja sen tulon- ja veronmenetysten kannalta, mutta voisi olettaa, että julkisuudessa muuten väännettäisiin rautalangasta vähennysten merkitys tavalliselle palkansaajalle.

Taloussanomien otsikossa on heti kerrottu, että paljonko valtion verokertymä vähenee. Samoin on uutisoitu, että vuoden 2016 työtulovähennys maksaa valtiolle 500 miljoonaa. Hallitus ja valtiovarainministeriö ovat nyt anteliaita; näin on otsikoitu aina muissakin lehdissä ja tiedotusvälineissä.

Verotus eri hallinnon ja kansalaisen näkemänä

Kansalaista ei kiinnosta, paljonko valtio menettää verotuloja, vaan paljonko hän saa vuodessa lisää ja mieluummin rahana, ei prosentteina.

Vuosi 2015-16

Entä hyöty sinulle?

Paljonko minä hyödyin aikanaan työtulovähennyksestä, entä sinä tai onko sillä väliä. Rahat menevät kuitenkin veroihin ja kulutukseen niinkuin aina ennenkin? Mitä me hyödymme vuonna 2016 "uudesta" työtulovähennyksestä. Sitä ei kerrota selkokielellä tavallisen palkansaajan kannalta. Valtion veromenetykset muistetaan kyllä mainita.

Muistaakseni Helsingin Sanomissa oli syksyllä 2015 kyllä sivulauseessa maininta, että "uusi" työtulovähennys voisi antaa lisää tuloja palkansaajalle pari sataa euroa. Sitä ei muistettu sanoa, että se ei koske työttömyys- ja vuorotteluvapaakorvauksia eikä muita vastaavia.

Laaja vaikutus

Työtulovähennys koskettaa laajaa joukkoa, itseasiassa kaikkia palkkatuloja saavia (ei koske muita tuloja kuten, 600 000 maksettua työttömyyskorvausta). Voisi olla aiheellista selittää sitä veronmaksajan kannalta.

TYÖTULOVÄHENNYKSEN KOKONAISHYÖTY ERI PALKKATULOILLA 2016 YKSI

TAULUKKO -paljonko euroina enemmän työtulovähennyksellä 2016?

Kuviossa on alhaalla vuosipalkat bruttona ja niitä on yli sataantuhanteen saakka. Käytännössä 10 000:n vuosipalkalla työtulovähennys kuittaa kaikki verot (silti vielä jää maksuja 7-8 % bruttopalkasta).

Keskipalkalla työtulovähennys jättää käteen jopa 1 200 euroa enemmän kuin ilman tätä vähennystä.

Onko toisaalta satasen (tai varsinkin kymppien) kevennykset tarpeen vielä yli 100 000:n tuloilla?

Trivia: Vuonna 2016 palkkatuloilla tarkalleen 119 921,37 palkansaaja ei enää saa mitään virallisia vähennyksiä verotusta keventämään (hiukan riippuen mahdollista matka- ym. kuluista eli tulonhankkimisen kuluista, lisäksi on vakiovähennys, 620 euroa, vaikka ei kuluja olisikaan). Se on toisaalta aika korkea raja (10 000 euroa/kk) ennenkuin palkkatyöhön "kannustava" verotuki loppuu.

Trivia: Vuonna 2016 tarkalleen bruttopalkkatulolla 13 797,97 saa maksimityötulovähennyksen 1 260 euroa ja se pysyy samana bruttopalkkaan 33 620 euroa saakka eli sillä välillä käteen jää saman verran enemmän kuin ilman tätä työtulovähennystä.

TYÖTULOVÄHENNYKSEN HYÖTY ERI PALKKATULOILLA 2016 KAKSI

TAULUKKO - paljonko euroina enemmän työtulovähennyksellä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015

VALTIOLLE MAKSAA PUOLI MILJARDIA parin kympin "kuukausibonus".
Katsotaan, miten palkkatuloverotus antaa tulonlisää vuositasolla vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 verotukseen.

Kuviosta näkyy, että tavallisilla palkkatuloilla saadaan vuonna 2016 pari sataa euroa enemmän käteen kuin vuonna 2015, siis vuodessa pari sataa euroa enemmän käteen palkasta.
Ajattele kuitenkin, että mihin se pari sataa tai pari kymppiä häviää. Huomaatko, että kuukaudessa saat jopa 20 euroa enemmän kuin ennen? Verotuksessa on toisaalta vuonna 2016 muita muutoksia, jotka vähentävät käteenjäävää tuloa (kts. lopussa Helsingin sanomien tiivistelmä).

Muistetaanko hallitusta veropolitiikan osalta tästä työtulovähennyksen korottamisesta vai jostain muusta?

(päivitys 27.07.2016, nyt kaavaillaan yrityksille investointien helpottamista eräänlaisella veronkevennyksellä)

Trivia, tuottavuusloikka:Tarkalleen bruttopalkalla 13 757,97 saa vuonna 2016 suurimman hyödyn "uudesta" työtulovähennyksestä, 341,69 euroa., onhan se kohtuullinen "loikka". Se on kahden paloittain määritellyn 1. asteen lineaaristen käyrien erotuksen maksimikohta, matemaattisesti sanottuna.

TYÖTULOVÄHENNYKSEN prosenttinen HYÖTY ERI PALKKATULOILLA 2016 kolme

Nyt katsotaan työtulovähennystä kokonaisuutena, että paljonko se antaa enemmän euroja käteen ja suhteutetaan se palkan suuruuteen. Se prosenttinen hyöty on suurimmillaan noin 14 000 euron nurkilla.

Jos palkkatuloja on vuonna 2016 noin 14 000 euroa, siitä myönnetään noin 9 prosentin vähennys maksettavista veroista, joka siis antaa suoraan lisää käteenjäävää tuloa 9 % x 14 000 = 1 260 euron verran.

Se on selkeästi sanottuna satanen kuussa enemmän käteenjäävää tuloa, hyvä niin. Nyt on ihan uskottavaa, että työtulovähennys parantaa pienipalkkaisten(kin) tuloja. Tämä kevennys ei siis kuitenkaan koske työttömyys- ja vuorotteluvapaakorvauksia eikä äitiyspäivärahoja ja vastaavia.

Trivia:Tarkalleen ottaen vuonna 2016 bruttopalkkatuloilla 13 797,97 saadaan siis maksimityötulovähennys 1 260 euroa, joka taas on prosentteina suurimmillaan juuri näistä bruttopalkkatuloista 9,13 % , 13 797,97. Vähennyksen prosenttinen osuus bruttopalkasta vähenee bruttopalkan kasvaessa, vaikka itse vähennys onkin maksimissaan 33 620 bruttopalkkaan saakka.

Onko sitten 50 000 euroa vuodessa palkkaa saava pienipalkkainen (no keskipalkkainen 4 000 euroa/kk). Hän saa vuodessa tonnin enemmän käteen, 2 prosenttia 50 000:sta on 1 000 euroa. Toisaalta voi sanoa, että 50 tonnin palkkatuloilla alkuperäinen veroprosentti (veroaste) kevenee/vähenee 2 prosenttiyksikköä.

Sadan tonnin palkoilla (100 000 euroa) työtulovähennyksestä on vielä hyötyä noin 300 euron verran enemmän käteen kuin ilman vähennystä. Se tarkoittaa, että verotusprosentti kevenee 0,3 % eli ei paljon mitään, mutta kevenee.
********************************************************

Hallituksen esitys HE 31/2015, siis se paperi, jossa vuoden 2016 verotusta perustellaan (luettu 19.01.2016)
"...(verotuksen) kevennys toteutettaisiin työtulovähennystä korottamalla painottaen pieni- ja keskituloisten verotusta."
Onko 10 000 euroa kuukaudessa ansaitseva pieni- ja keskituloinen, ja EI kaikkia tuloja kevennetä, vaan pieni- ja keskipalkkaisten
.

Helsingin sanomat,talous 14.8.2015 18:08

"http://www.hs.fi/talous/a1439521514737" (luettu 18.01.2016)

"Työtulovähennystä korotetaan 450 miljoonalla eurolla ensi vuonna, mikä lisää pienituloisten ostovoimaa." Tässäkin taas puhutaan pienituloisista, mutta työtulovähennys koskee vain palkansaajia. Artikkeli arvioi ostovoiman muutosta, jossa työtulovähennyksen hyötyä voi sulaa haittaverojen (viina- ja karkkivero ym.) ja joihinkin muihin korotuksiin.

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
18.01.2016