27.09.2016
[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]

Rafael Hellsten: ennakkotieto vuoden 2017 työtulovähennyksestä

Työtulovähennyksellä 150 euroa enemmän kuin vuonna 2016

Kaikkien muutosten jälkeen verotus kevenee 0,5 - 1 %, ainakin hallituksen esityksen mukaan.

Hallituksen esitys tekee lait

Näinä päivinä (27.09.2016) hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen (HE 135/2016) tuloveroasteikkolaista ja esityksiä tuloverolakiin eräistä vähennyksistä. Kuten todettu, tavallisen palkansaajan verotus perustuu selkeästi lakiin ja sen taulukoihin eikä esimerkiksi verovirkailijoiden satunnaisiin päätöksiin. Tietenkin pientä "hierontaa" tehdään joskus matkakuluista tai joistain muista työnhankkimisen kustannuksista.

Se hallituksen esitys muuttunee laiksi kuitenkin vasta joulukuussa; sisältö pysyy melkoisella varmuudella samana.

Työtulovähennys helppo ymmärtää

  • palkkatuloista palkansaajille
  • vähentää suoraan veroja
  • palkansaajalle 1 400 euroa lisää käteenjäävää rahaa verovuonna 2017
  • vähennyksen kaavaa sovelletaan bruttotuloihin
  • asuinkunta, ikä, perhesuhteet tai muut vähennykset eivät vaikuta
  • lisää käteen 150 verrattuna vuoteen 2016

Siis kuka saa

Työtulovähennys on ollut käytössä jo noin seitsemän vuotta palkkatuloista ja tietyistä (pien)yritystuloista. Sitä ei anneta erilaisten vuorotteluvapaakorvausten tai muiden päivärahojen saajille.

Lisäksi palkansaajilla on noin tonnin verran keventävä kunnallinen ansiotulovähennys. Siihen ei tehdä tällä kertaa tarkistuksia. Esitetään taulukkona vuoden 2017 työtulovähennyksen vaikutus eri tulotasoilla. Siis laskennan ja taulukon perusteena ovat bruttotulot. tyotulovahennys_2017_kuvaaja

Aivan pienillä palkkatuloilla (palkka 10 000 euroa/vuosi, vähennys = 900 euroa) vähennys veroista ei ole maksimimäärä, mutta niillä palkkatuloilla verotkin ovat pienet, joten vähennys toimii. Käytännössä kaikilla tavallisilla palkkatuloilla palkansaaja saa reilun tonnin vähennyksen. Tarkalleen palkkatuloilla 14 333,33 euroa/v saadaan maksimityötulovähennys 1 420 euroa; sen jälkeen se pysyy samana 33 000:een asti, kunnes vähenee. Kuitenkin vasta palkkatuloilla 127 789,74/v se loppuu kokonaan.

Parannus verovuoteen 2016

Työtulovähennyksen parannus eräillä palkkatuloilla
palkka 2017 vähennys
10 000 15
15 000 160
35 000 161
100 000 129
120 000 118

Kaikkein suurin lisäys vähennykseen eli käteenjääviin tuloihin on tarkalleen palkalla 33 000 euro (162,67 euroa enemmän vuonna 2017)

Kannustavuus töihin

Palkkatuloja verotetaan muutenkin paljon kevyemmin kuin vastaavan kokoisia päiväraha- ja etuustuloja; sen katsotaan motivoivan töihin. Lisäksi tämä työtulovähennys myönnetään tietyntyyppisistä (pien)yritystuloista; se ainakin on kannustavaa.

Nyt tämän syksyn (2016) esityksessä asiaa selitetään tarkemmin. Asia saa varovaisen sanamuodon:
"Työllistymisveroasteen muutokset heijastuvat työllisyyteen, jos työlliset ja työttömät reagoivat niihin"

Arvioidaan, että työttömistä muutama tuhat innostuisi töihin, kun huomaa, että kas, (pientä) palkkaa verotetaan lievästi.

Kokonaisuus

Palkkatulojen verotus kevenee noin 0,5 - 1 prosenttia hallituksen oman esityksen mukaan. Suurin kevennys olisi vuosituloluokissa 20 000 - 40 000.
Etuustulojen verotus ei varsinaisesti kiristy, mutta kovenee taas suhteessa palkkojen verotukseen.

Uutisointi vähennyksestä

Helsingin Sanomien jutussa 28.09.2016 (s. A8) tulee esille taas ehkä enemmän valtion eli veronsaajan näkökulma. Ministeri Orpo mainitsee työtulovähennyksen keventävän verotusta 450 miljoonalla eurolla. Totta, puoli miljardia valtiolta jää saamatta, mutta mitä on sen tuoma hyöty veronmaksajalle ja tarkemmin, mille ryhmille?

*************************************
Tuloverolaki (TVL) 1535/1992 125 § (tarkistus lakiin vuosittain)

Hallituksen esitys 135/2016
"https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_135+2016.aspx (luettu 27.09.2016)"

Verovuoden 2016 (2015) työtulovähennys, RH

27.09.2016
[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]