04.06.2017
[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]

11.06.2017

KIINTEISTÖN VUOKRAAMISEN ARVONLISÄVERO

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta toimintaa eli vuokralaskuun ei lisätä arvonlisäveroa (24 %). Kiinteistöjä ovat maatilat, varastot, asunnot, liiketilat, tontit ja muut sellaiset.

Yksityinen maksaa vain pääomatuloveroa

Perustapaus lienee yksityishenkilön asunnon vuokraus toiselle yksityishenkilölle. Siinä ei ole velvoitetta tehdä arvonlisäilmoituksia eikä tietenkään velvoitetta niitä veroja maksaa. Yksityinen ilman arvonlisäveroa vuokraava on kuitenkin verovelvollinen vuokratulostaan pääomatuloveron nimikkeellä ja siitä verosta voi vähentää joitain vuokraamisen ja ylläpidon kuluja.

KULUTTAJA LOPULTA MAKSAA

Arvonlisävero ei ole kuitenkaan lopullinen rasite liiketoiminnan harjoittajalle, vaan kuluttajille. Se ei ole yleensä lopullinen rasite kunnallekaan, silti kannattaa hakeutua verovelvolliseksi ja lisätä vuokralaskuun arvonlisävero.

Arvonlisäverovelvollisuus voi hyödyttää

Vuokraaminen ja sen vuokrattavan kohteen kunnostaminen ja ylläpito vaativat usein investointeja ja siitä on yleensä jatkuvia kuluja. Nämä kulut voivat sisältää arvonlisäveroa, jotka kuitenkin voi vähentää vuokran mukana saaduista arvonlisäveroista.

Yksityinen henkilö vuokratessaan toiselle yksityiselle henkilölle saa siis rasitteekseen vuokrauskustannuksiin ja kohteen ylläpidon arvolisäverot rasitteekseen - lopullisesti.

HAKEUTUMINEN

Vuokraaamisen osalta ei ole pakko HAKEUTUA arvonlisäverovelvolliseksi, mutta se on edellämainitun vähennysoikeuden vuoksi suotavaa. Samoin jotain muuta (alvillista) liiketoimintaa jo valmiiksi harjoittava vuokraaja ei ole automaattisesti oikeutettu vähennyksiin vuokraustoiminnasta.

EDELLYTYKSET

Edellytykset kohdistuvat ensisijaisesti vuokraajaan ja sen toimintaan. Tärkein edellytys arvonlisäveron käyttämiseen vuokrauksessa on, että se, jolle vuokrataan harjoittaa jatkuvaluonteisesti liiketoimintaa, josta vuokralainen on edelleen arvonlisäverovelvollinen.

Myös kunnalle vuokraava voi lisätä vuokraan arvonlisäveron, jos kunnan toiminta oikeuttaa kuntapalautukseen (terveydenhoito, koulutus) tai on sinänsä tavanomaista liiketoimintaa.

Valtiolle vuokraaminen (sen toiminnan laadusta riippumatta) antaa automaattisesti oikeuden hakeutua arvonlisäveron "maksajaksi" ja voi tehdä vastaavia vähennyksiä.

Lisäksi yliopistolle vuokraaminen antaa oikeuden hakeutua verovelvolliseksi.

Jos yritys harjoittaa niin sanottua yhteisömyyntiä (ALV 131 §) ja nollaverokannan mukaista toimintaa, vuokraaja voi hakeutu verovelvolliseksi.

Ilmeisesti vuokraajalle ei aseteta sinänsä vaatimuksia, ainakaan ei tarvitse olla varsinaisen liiketoiminnan harjoittaja muuten; rajatapauksia tulee esimerkiksi lomamökkien vuokraamisessa.


11.06.2017

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
11.06.2017