Tietoja tekijästä

Hämeenlinna 3.4.2024

Rafael Hellsten

Liike Nyt, jäsen 2021 – –

Oma Häme, tarkastuslautakunta, jäsen. Lautakunta ei tarkasta, vaan arvioi, kuinka valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat.

Tilastotutkija, FM