[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland] 01.02.2015
*****

SUDEN OIKEUSASEMA

Ympäristöoikeuteen kuuluu lakeja luonnonsuojelusta, kaivostoiminnasta, rakentamisesta, kaavoittamisesta, ojien kaivuusta, luonnonsuojelualueista ja muista niihin liittyvistä. Nykyään suojellaan tiukasti eläimiä, mutta ennen kuninkaallisissa asetuksissa ja vanhoissa metsästyslaeissa oli tappopykäliä, joissa valtio määrättiin maksamaan rahapalkkiot petojen tappamisista niiden nahan esittäjälle.

Niissä vanhoissa lakiteksteissä puhutaan "julkisista varoista myönnettävästä palkinnosta". Nykyään sudentaposta saa enimmillään rikoslain mukaan "palkinnoksi" 4 vuotta linnaa ja lisäksi on maksettava korvauksia jopa 9 100 euroa eläintä kohti.

SUDENJUOKSU LAINSUOJATTOMASTA ARVOELÄIMEKSI

Petoeläinten tapporahat 1900-luku
Taulukko tapporahoista, 1900-luvun metsästyslakien mukaan 2/2015
Vuosi eläin hintayksikkö euroina 2014euroaLaki
1923 susi 400markkaa 140euroa 23.02.1923
1923 ahma 400markkaa 140euroa 23.02.1923
1934 susi 500markkaa 190euroa ML 1934
1934 ahma 500markkaa 190euroa ML 1934
1934 karhu 500markkaa 190euroa ML 1934
1955 susi 50000markkaa 1700euroa 30.12.1955/589
1955 ahma 50000markkaa 1700euroa 30.12.1955/589
1955 ilves 500markkaa 340euroa 30.12.1955/589
1955 kettu 500markkaa 70euroa 30.12.1955/589

SUDENTAPOSTA KUUKAUSIPALKKA 1955
Vuonna 1955 sudentaposta 1700 euroa puhtaana käteen

Ihmisten ja yhteiskunnan asenteet suhteessa luontoon ja ympäristöön ovat muuttuneet melkein käänteisiksi ja se heijastuu lakeihinkin ja ilmeisesti erityisen ankara laki vaikuttaa taas asenteisiin. Vielä vuonna 1955 suden tappamisesta sai palkkiota nykyisen (2014) pienen kuukausipalkan verran. Toisaalta susia saattoi olla niin vähän, ellei peräti ollenkaan, joten ei niillä tiliä päässyt tekemään. Sen takia kai suojelu on aloitettukin.
Rikosoikeudessa sanotaan, että kovat rangaistukset ovat yleisestäviä.Toisaalta tuollainen rahasumma toisinpäin (siis omaan rahapussiin) toimi kyllä ainakin yleiskannustavana, vaikka siis reaalisia mahdollisuuksia rikastumiseen suden kustannuksella ei olisi ollutkaan.

ENTINEN PALKITTU TEKO MUUTTUU TÖRKEÄKSI RIKOKSEKSI
1.4.2011 alkaen sudentaposta 4 vuotta vankeutta ja 9 100 euroa korvauksia

Nyt kuusikymmentä vuotta myöhemmin ennen rahalla palkitusta teosta joudut maksamaan melkeinpä viisi kertaa enemmän (jopa 9 100 euroa) ja itse teko luokitellaan rikoslaissa törkeäksi metsästysrikokseksi. Törkeä tekemisen muoto otettiin rikoslain metsästysrikoksiin 1.4.2011 alkaen. Lain pykälää perusteltiin ilmeisellä salametsästyksen lisääntymisellä ja sillä, että jos metsästettäisiin vain sallitusti susikantaa voisi myös tarvittaessa harventaa laillisesti. (Nyt 23.02.2015 kaadettiin ensimmäinen poikkeuslupasusi). Lisäksi "susipykälää" perusteltiin EY:n (nykyään EU, Euroopan unioni) direktiivillä 92/43/ETY (luontodirektiivi), jossa Suomi sitoutuu siihen "tiukkaan suojeluun" useiden eläin- ja kasvilajien kohdalla.

SELKEÄ RIKOS
Luonnonsuojelulait ja yleensä ympäristöoikeuden lait sisältävät harkinnanvaraisia sääntöjä, jotka toisaalta usein edellyttävät vielä "sitä ja tätä" ja lisää pykälien tarkastelua. Voit esimerkiksi saada rakennusluvan, joka "vähän" ylittää tonttisi sallitun rakennusoikeuden. Virallinen termi on "vähäinen poikkeama". Sitten joka kunnassa on vähän eri tuulella oleva viranomainen. Se (hän) tulkitsee löysimmillään, että pääasia, että rakennetaan, laita vaikka viidennes suurempi pytinki (20 %:n ylitys), ei sen niin väliä. Toisaalta huonolla tuurilla tulkinta on, että ei rakenneta milliäkään yli sallitun. Oikeusopillisesti ja laiskana tulkitsijana on mukava välillä nähdä selkeä suojelupykälä (no itseasiassa rikoslain uusi luku), jossa ei ole tinkimisen eikä harkinnan varaa. Tietenkin itse asiasta voi olla montaa mieltä.
Kuntien kesken käytäntö vaihtelee, mutta ei tietenkään hallintolain tasapuolisuusvaatimuksen (ja yleisen oikeustajun) mukaan saman kunnan asukaat saa olla eriarvoisessa asemassa (eivätkä olekaan).
Ensimmäiset tuomiot kuitenkin siitä törkeästä metsästysrikoksesta ja (Perhon) susista jaettiin 15.01.2015 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

SUKUPOLVIEN KETJU
Isoisäni (Torkkeli) metsästi kettuja Laatokan Karjalassa ja kuulemma melkein romahdutti koko kannan. Nyt tyttärenpoika opiskelee lakikirjasta (tai ei kirjasta, vaan itseasiassa finlexin digitaalisesta tietopankista), miten törkeän rikollista metsästys voi olla. Siis suhteessa luontoon ja ympäristöön lait ovat muuttuneet radikaalisti ja on syntynyt jopa uusi hallinnonala, kun ympäristöministeriö aloitti 1.10.1983. Lisäksi ympäristöhallintoa on tullut kuntiin lisää perinteisen rakennusvalvonnnan lisäksi ja alueellista hallintoa on lisätty.

KIITTÄÄKÖ JOKU?
Vaikka muutosta on tapahtunut radikaalisti tiettyyn suuntaa ja mielipiteitä siis löytyy, ainakin yksi on kiitollinen - susi kiittää lainsäätäjiä!.

**********************************
**lakiviite 23.02.1923 viittaa kuninkaalliseen asetukseen metsästyksestä (annettu 20.10.1898) sen 25 §:ään lisättyjä tapporahamääriä 23.02.1923 (lähde: lakikirja vuodelta 1927)
Kuningas on meillä ollut viimeksi 1809, sitä kyllä yritettiin saada 1917, mutta vuoden 1809 jälkeen oli keisarikin siinä välissä, mutta vielä tasavallan aikana 1923 asetuksia antoi kuningas (siis ahtaasti tulkiten). Tuo lainsäädäntötyö ei tainnut olla kovin tarkkaa tai ripeää eikä ajantasalla silloin.
**lakiviite ML 1934 tarkoittaa ensimmäistä metsästyslakia vuodelta 1934 sen 54 §:ää (lähde lakikirja vuodelta 1936)
**(RL 48a:1a § 5-kohta) Rikoslakiin lisättiin luku 48 a törkeistä metsästysrikoksista, voimassa 1.4.2011 alkaen, (HE 221/2010), rikoslakiin tehtyä lisäystä perusteltiin hallituksen esityksessä

**"http://www.hs.fi/kotimaa/a1421291998550", Perhon susioikeudenkäynti, tuomio 15.01.2015
**"Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki toteaa, että Vantaalla katsotaan rakennusoikeudesta poikkeamisen olevan vähäistä, jos oikeus ylittyy enintään 20 prosentilla."..."Espoossa ollaan tiukkana":
"http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/104120-naapurit-valittivat-liian-suuresta-talosta"
**Saaliseläinten arvot , maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista 241/2010
**Susimuistio poikkeuslupaperusteista Dnro 2334/13/2014 Maa- ja metsätalousministeriö 21.1.2015
"http://www.mmm.fi/attachments/riistatalous/asetukset/KyD8lV7j3/Susiasetusmuistio_2014-2015.pdf"
** "Suomalaisia ahdistaa suuresti 150 sutta ja se on kolmanneksi suurin ongelmamme", kirja: Roman Schatz, Voi maamme, WSOY 2014, s. 142
** Hallintolaki (434/2003) 6 §, hallinnon oikeudenmukaisuus- ja muista periaatteista
** Rahanarvot muunnettu nykyeuroiksi Nordean taulukosta:
"http://www.nordea.fi/henkil%C3%B6asiakkaat/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t/sijoittaminen/rahanarvonkerroin/702504.html"

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]

01.02.2015
Hellsten.fi, suomalainen domain avattu 15.03.2006
Kotisivut (blogi) olleet vuodesta 1994 lahtien