[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
15.11.2016

Rafael Hellsten: Sote-juna kulkee ilman lakeja

Hämeen Sanomissa sunnuntaina 13.11.2016 Matti Lipsasen mukaan SOTE-uudistus etenee hieman sumussa, kuulemma kokonaisnäkemystä ei ole kenelläkään, varsinkaan toiminnan ylimmälllä johtajistolla.

Lainvalmistelu ja niiden perusteet

Hallintoa kuulemma oikeusvaltiossa ohjaa lainsäädäntö ja perustuslain kaiken hallinnon on perustuttava lakiin (Perustuslaki 2 §).

Nyt Sote-uudistusta on tekemässä lukuisa joukko muutosjohtajia ja kunnat ja sairaalat miettivät, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Sitten vielä on yksityisten palveluiden ylistystä (tai toisinpäin) ja julkisten palveluiden uudelleenjärjestämistä.

HYVIN SUUNNITELTU PUOLIKSI TEHTY

Aina kannattaa suunnitella huolella, varsinkin, kun käytetään yhteisiä verorahoja. Perinteisen julkisen byrokratian hitaus ja kankeus on sinänsä perusteltua tai olisi.

Entä nyt, tuntuu, että on oikein vimma saada jotain uutta aikaan, päämäärä ja visio on ehkä hiukan auki -
samoin itse perusta, kivijalka, lainsäädäntö on kesken. Lakeja on esitysluonnoksina, kyllä, mutta ei se tarkoita aivan välttämättä, että eduskunta ne hyväksyy kevään kuluessa; käytännössä kuitenkin 99,7 prosentin todennäköisyydellä.

VALTION TOIMET KOVENEVAT

Kehitystä on koetettu erään kirjan (nimi lopussa, Halme ym.) mukaan jopa jo 1930-luvulta saakka ohjata suurempiin kuntiin - eli vahva peruskunta-ajattelu, koska on katsottu olevan epäsuhta kunnan koon ja siltä vaadittujen palveluiden välillä.

Toisaalta 1960-luvulta lähtien on ollut sangen pehmeitä konsteja toteuttaa kuntien yhdistämisiä ja siten parantaa kuntalaisten palveluita. On ollut PARASTA ja parasta porkkanarahaa ja kaikkea muuta on tarjottu; henkilöstölle myös muutosturvaa viideksi vuodeksi

Muutos ei ole kelvannut, kun luottamusmies Virtanen ei enää pääsekään uuden suurkunnan valtuustoon ja kuinka käy pienen kunnan kunnanjohtajan, kun valta ja titteli menevät, tosin palkka juoksee 5 vuotta.

On kyse kuulemma byrokratiaintressistä: (alla kirjat). valta menee ja menee osa omastakin kuntaidentiteetistä; muutoksen vastustaminen on inhimillistä ja sinänsä perusteltua.

Tehdään sitten varmasti tarpeeksi suuret kunnat = maakunnat ja lähdetään viemään kuntien valtaa SOTE:lla; raportit ja pykälät tulevat jälkikäteen.

Positiivista keskittymistä

Jos sote-asioista menee valta kunnista, toisaalta vähenee myös samalla vastuukin. Asiat tulevat inhimillisesti katsoen helpommiksi ja mielenkiintoisemmiksi: alku- ja perusopetus, kuntien elinvoima yritysten ja ihmisten kannalta.

Mikä onkaan innostavampaa kuin taata kasvaville lapsille turvattua ympäristöä ja myöhemmin parasta mahdollista opetusta ja houkutella ja saada kehittyviä yrityksiä kuntaan. Aivan, tätä aina työtä on tehty, mutta nyt siihen voi parin vuoden päästä keskittyä.

Perustulokokeilu

Seurasin jonkinverran perustulokokeilun valmisteluita (jo vuosia sitä on tehty) ja sitten sitä koskevaa keskustelua Eduskunnassa, kun kokeilua koskeva lakiehdotus oli ensimmäistä kertaa esillä.

Asiasta käytiin laajaa keskustelua, sen tarpeellisuudesta ja kustannuksista. Lisäksi oli tilastotieteellistä (asiantuntematonta) keskustelua kokeiluun osallistuvien määrän (tilastotiede: otoskoko) riittävyydestä. hymiö

Siis en ota kantaa perustuloon, vaan siihen, että aina kannattaisi kokeilla (pilotoida), tutkia ja selvittää varsinkin ennen isoja uudistuksia.

Pilotti

Perustulokokeilu on eräänlainen pilottihanke, jolla hankitaan kokemuksia ja hyvä niin. Toisaalta olisiko SOTE:sta voitu tehdä jonkinkaltaista pilottihanketta tai vaikka "karttaharjoituksia" sotaharjoitus- ja liiketoimintapelien tapaan.

Pilotti, muutosjohtaminen

Muutosjohtamisen oppien mukaan pilotit ovat sinänsä menestyvän yrityksen eräs tunnusmerkki. Miksi ei voitaisi ottaa taas yrityselämän hyvistä puolista oppia. Potkujen antamisen valtio ja kunnat ovat kyllä jo oppineet. Hienovaraisemmassa laskennassa ja suunnittelussa olisi kehittämistä.

Mikä unohtui?

Niiin, minäkin unohdin sen tärkeimmän asian. Paraneeko kansanterveys, onko helpompaa olla köyhä tai huostaanotettu sitten, kun SOTE on valmis?

... odotellaan, elämme jännittäviä aikoja.

Hämeen Sanomat la 13.11.2016, Matti Lipsanen, SOTE, Kantahäme -muutosjohtajan haastattelu-
Hämeen Sanomat, pääkirjoitus ti 15.11.2016 Hallituksen esitys perustulolaista HE 215/2016
Pöytäkirjan asiakohta PTK1062016 vp, perustulokeskustelu eduskunnassa 25.10.2016
kirja: Sulevi Riukulehto: Kunnat, rajat kulttuuri, 2016, s. 225
kirja: Sari Puustinen: Kuohuva kuntaliitos, 1998, s. 147-148
kirja: Halme-Kuukasjärvi, Uusi kunta vai kuntaliitos – kuntalaisen itsehallinto, 2010, s.22

15.11.2016

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]