[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
23.10.2016

Lainvalmistelusta puuttuu eurolaskelmat

Arviointineuvosto on siis arvostellut lakiesityksiä siitä, että euromääräisiä vaikutuksia ei ole laskettu ja on moitittu, että terveydenhoitoa koskevissa lakiesityksissä ei ole arvioitu - lain vaikutusta terveyteen(!).

Näistä on enemmän edellisessä jutussa .

Hyviäkin lainvalmisteluita - katsellaan huuli pyöreänä

Jotta ei pelkästään arvosteltaisi lakien tekoa, kaivoin esille pari esimerkkiä perintöverotuksen ja arvonlisäverotuksen alalta, joissa on nähty vaivaa ja jotka esittävät perusteellisesti ainakin euromäärien muutokset kaikille osapuolille - siis helmiä!

Kun näin ne ensimmäisen kerran, katselin niitä kyllä huuli pyöreänä hymiö, että kuka kummma näitä on tehnyt, tuskin se vuosikymmeniä leipääntynyt perusviranhaltija. Reilusti on annettava ainakin näistä kiitosta valmistelleille henkilöille.

Perintöverotus muutettu huolella 1.1.2015

Hallitus muutti perintöverotuksen asteikoita 1.1.2015 alkaen eli taisi kiristää pikkuisen suurimpien perintöjen verotusta. Koko esitys on täynnä lukuja ja laskelmia ja mikä tärkeintä, siellä esitetään hyvin tarkkaan montako suurperintöä on odotettavissa ja on arvioitu tarkkaan, miten verotus niissä muuttuu.

Kuten kerroin omassa jutussani perintöverotuksesta, joillakin perintöveron arvostelijoilla saattoi kyllä olla hyviä perusteita, prosenttilasku oli vain hiukan hakusessa.

Hallituksen esityksestä käy kyllä prosentit ja muutokset tarkkaan selville. Rivien välistä käy ilmi sanoma, että jos verotus joidenkin kohdalla kasvaa ripauksen, ei siitä pitäisi niin kovaa ääntä nostaa. Se on toinen juttu, että voiko yritysten sukupolvenvaihdosta vieläkin helpottaa, ehkä pitäisi.

Käännetty arvonlisäverotus romuille

Arvonlisäverotus ja varsinkin käänteinen ovat jo sen luokan käsitteitä, että niistä ei sen enempää. Valmistelutyö ansaitsee kuitenkin kiitoksenhymiö.Kun käänteinen arvonlisäverotus tuli romu- ja jätealalle 1.1.2015 lukien, siitä esitettiin erittäin kattavia laskelmia. Harmaan talouden osuutta arvioitiin ja verrattiin rakennuspuolen käännettyyn ALV:iin ja arvioitiin, mikä rasite tästä tulee veronsa maksaville itse veron lisäksi.

Miksi?

Ilmeisesti lainvalmistelun euro- ja muutamat muut perustelut ontuvat, koska:
  • liian vähän henkilökuntaa
  • ei ole laskentataitoa
  • pitkäaikaisen virkamiehen kunnialle ei sovi näpertää lukujen kanssa
  • juristit viilaavat pykälät kuntoon - ei muuta
  • tietovarannot eivät ole käytössä avoin data -huumasta huolimatta

Kuka ja mistä?

Yleensä lainvalmistelussa se sanotaan selkeästi, että miksi lakia ylipäätään tehdään, mutta silti puuttuvat tiedot:
  • kuka teki laskelmat, edes mikä ministeriö?
  • mikä on tietolähde, tietokanta tai vastaava?
Ilmeisesti hyvätkin tekijät ja valmistelijat ovat suotta ujoja, koska nimiä ei näy esityksissä. Edellä on mainittu pari valmistelun helmeä, mutta niisäkään ei kerrota tarkemmin, mistä tietokannasta tai rekisteristä tai vastaavasta tiedot on poimittu - niin ja siis kuka?

Ujot ja hyvät valmistelijat

Ilmeisesti valmistelijat ja näiden esitysten varsinaiset laatijat ovat akateemisen koulutuksen tai vastaavan suorittaneet. Kaikilla koulutusaloillahan on heti alusta lähtien laitettava lähdeluettelot ja viitteet selkeästi - pienissäkin tutkielmissa, miksei perinne jatku valmistelutyössä?

Ministerikö vastaa?

Sekin olisi hyödyllinen tieto, että onko se viimekädessä ministeri, joka vastaa hallinnonalansa lainvalmistelusta, ilmeisesti. Toki ministerinkään arvovallalle ei ole soveliasta siihen puuttua, mutta kuitenkin?

Kuka lukee?

Kuten totesin aikaisemmassa jutussa, niin eihän näitä valmisteluita kukaan lue. Ehkä oikeustieteen opiskelijat tutkivat tai kansanedustajakin voi lukea joskus propagandamielessä. Hyvin tehdyissä esityksissä olisi kuitenkin kattavaa tietoa monelta yhteiskunnan alueelta, kannattaa lukea melkein mieluummin kuin itse lakeja tai ainakin ensin. ********************************************************
Hallituksen esitys perintöveron asteikoista, HE 123/2014,
ensin laki 1082/2014, sitten perintöverolaki 378/1940 sen 14 -pykälän muutos

Hallituksen esitys romualan käänteisestä ALV:sta, 123/2014,
siitä laki 507/2014 ja se muuttaa varsinaisen ALV-lain (1501/1993) pykälän 8 d

http://yle.fi/uutiset/3-9235583

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.9.2016 15.35 TIEDOTE 398/2016 **************************************************

23.10.2016

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]