[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]
19.10.2016

SOTE-uudistus ei tee terveeksi

Ei lakikaan ketään paranna

Laki tulee aikanaan voimaan ja määrää, mitä tehdään. Sitä ennen se on kuitenkin vain esitys ja ehdotus (hallituksen esitys).

Itse pykälät ovat sinänsä valmista kauraa ja eduskunta yleensä nuijii ne voimaan opposition haukkumana, MUTTA lakiesitysten hyvä puoli on se, että niitä perustellaan jonkin verran ja niistä löytyy joskus jopa paljastavaa tietoa yhteiskunnasta.
Poliitikoilla on jargoninsa puhumattakaan hallinosta, mutta joskus lakiesitysten perusteluista löytää selkokielistä tekstiä.

SOTE: Kunnat vapautuvat niistä sote-tehtävistä

Terveydenhoidon ja sosiaalisten palveluiden järjestämistä muutetaan
  • kunnat vapautuvat vetovastuusta
  • vastuun ottaa isompi tekijä
  • kansalaisila sama verovelvollisuus euroina kuin ennenkin
  • valtuutetut ja viranhaltijat vähenevät
  • jäljellejäävät päättäjät saavat lisää valtaa ylemmissä portaissa
  • köyhän kunnan rikas saa saman palvelun kuin rikkaan kunnan köyhä ja toisin päin

Paraneeko potilas paremmin

Vaikutus kansalaisten terveyteen

Entä sitten, uudistus tekee yllämainitut asiat, onko jotain epäselvää?

Ai-niin, tuleeko kansa terveemmäksi, miten potilaan, sairaan tai huolenpitoa tarvitsevan käy tulevaisuudessa. Viimeinen kohta kertoo, että palveluiden laatu ja saatavuus eivät olisi kovin paljoa enää riippuvaisia kunnan taloudesta ja sen väestörakenteesta (joka taas vaikuttaa talouteen). " Esityksen potentiaalisesti tärkein vaikutusalue, terveydenhuollon laadun paranemisesta seuraava vaikutus kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, jää esitysluonnoksessa liian vähälle huomiolle"

(Valtioneuvoston viestintäosasto 23.9.2016 15.35 TIEDOTE 398/2016)

Näin siis sanotaan keväällä aloittaneessa lainsäädännön arviointineuvoston tarkastuskertomuksessa, kun arvioidaan SOTE-lain (lakien?) perusteluita.

Naurun paikka

Lakiasioissa voi olla jopa hauskoja piirteitä ja tässä on yksi. Tietysti kansalaisen terveys ja muunkinlainen huolenpito on vakava asia ja siitä pitää keskustella vakavasti, MUTTA, kun se ei tunnu olevan ollenkaan se pääasia siellä, mistä kaikki lähtee eli ministeriöiden pykälävalmistelussa.

Uudistus ja siihen liityvä laki (lait) voi olla ihan hyväkin, mutta aina on esillä vain se, että malli säästää ja sopii poliittisesti nyt sitten kaikille, mutta miten se sopii potilaalle.

Vuosikymmeniä on uudistusta jahkattu ja sitten on saatu hieno maakunnallinen malli valinnanvapaudella - upeaa, joo, mutta ei mallit ja vapaudet tee välttämättä ketään terveemmäksi .

Entä työttömän kohtalo?

Työtön saa aina liian vähän rahaa omasta mielestään ja toisten mielestä liikaa.

Työttömyysturvalakia sorvattaessa pitäisi olla hieman monipuolisempia perusteluita lainmuutoksille ("...vain vähän arvioita, vaikutuksista työttömiin, yrityksiin ja viranomaisiin", http://yle.fi/uutiset/3-9235583).
Tietysti lopullinen tarkoitus on vähentää tukirahoja, mutta leikkauksia voisi silti perustella ja eritellä ja ennakoida niiden vaikutuksia.

Rahaa aina liian vähän - ei silti puhuta rahasta

"Esitysluonnoksessa ei arvioida taloudellisia vaikutuksia käytännössä lainkaan euromääräisesti." (http://yle.fi/uutiset/3-9235583, luettu 21.10.2016)

Valtiolla, kunnilla ja kohta kaikilla on liian vähän rahaa. Lisäksi on kestävyysvajetta ja pitää säästää ja talous makaa, on staglaatio, YT:t ovat esillä. Kuluttajan ei toisaalta pitäisi säästää, että talous edes vähän pyörisi. Hyvä on, eletään tämän mukaan sitten, MUTTA arviointineuvoston mukaan sitten EI KUITENKAAN lakiesityksissä julkinen valta perustele lakien vaikutuksia euromääräisinä ihan kuin se raha olisi sittenkin sivuseikka.

Perusteluiden ja laskelmien puute - syy

Seuraavassa jutussa kerron syyt tähän lainvalmistelun puutteisiin. Moni laki sinänsä voi olla ihan hyväkin, samoin sen säätämisen tarkoitus. Perusteluita ja laskelmia kuitenkin tarvittaisiin lisää.

Kukaan ei lue – silti periaate

Ei niitä perusteluita eikä lakeja kukaan lue, mutta lainkäytön ohjenuorana on oikeudenmukaisuus. Hyvät ja laadukkaat perustelut ja laskelmat toteuttaisivat sitä.

Otsikon väite, että SOTE ei tee terveemmäksi on tyypillinen populistinen(?) väite, mutta jos ei itse uudistushankkeen alkumetreillä perustella vaikutusta perusasiaan eli terveyteen ja hyvinvointiin selvästi, niin tällaisia väitteitä voi esittää.

********************************************************
http://yle.fi/uutiset/3-9235583

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.9.2016 15.35 TIEDOTE 398/2016 **************************************************

19.10.2016

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]