09.09.2014
[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]

JULKISET HANKINNAT - OSTAMISTA VERORAHOILLA

- rautalankamallia suomalaisille

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, seuraamus- ja tiedottamissäännöksiä on lisätty sen jälkeen, isompia uudistuksia ja tarkennuksia odotettavissa 2016

REILU PELI LUONNOSTAAN, MUTTA SÄHLÄTÄÄN

Julkisten hankintojen menettelytavat ja "reilun pelin" periaatteet lakitekstin muodossa ovat meille Euroopan unionin tuomia.
Tosin olemme pääsääntöisesti tasapuolisia ja rehellisiä ilman tarkkoja pykäliäkin.
Lisäksi ei ole pelkoa korruptiosta ja lahjonnasta. Tietty reiluus ja tasapuolisuus kuuluu suomalaisen hallinnon ja kilpailun periaatteisiin. Toki "rötösherroja" ja rötösvirkamiehiä välillä tulee esille, mutta vain otsikot näistä asioista ovat isoja, koska niitä esiintyy harvoin.
Asiantuntemattomuus ja kaikenlainen sähläily on eri asia kuin varsinainen etujen aiheeton jakaminen ja tarjoaminen.

SELKEÄ LAKI, TARJOAJIEN TURVA

Laki julkisista hankinnoista on laadittu direktiivin perusteella eli annetut eurooppalaiset määräykset on käännetty ja koetettu sovittaa omiin olosuhteisiin.
Laki on sinänsä selkeä, se sisältää erittäin yksityiskohtaista sääntelyä ja joskus on luotettu talonpoikaisjärkeen.
Hyvin perusteellisesti laissa on vakuutettu ja vannotettu, että ketään palveluiden tai tavaroiden tarjoajaa ei saa missään nimessä syrjiä eikä saa olla epäselvä vaatimuksissaan eli tarjouksen sisällössä.

RAUTALANKAMALLIA POHJOLAN REHELLISELLE KANSALLE

Laki siis tuntuu joltain osin suomalaisesta jopa hiukan naiviin muotoon puetulta
Erilaisia rangaistus- ja sanktiomuotojakin sille tarjouksen tekijälle on peräti seitsemän kappaletta tarjouksen jättäjien syrjinnästä, epäselvistä kilpailun ehdoista ym.: sakkoa, maksua, sopimusten purkamista, asioiden siirtämistä, uudelleenteettämistä ym. pelotteita riittää.
Tavanomaisestihan rangaistukset ovat yleensä vankeutta tai sakkoa eikä muuta. Ei ole sitten ihme, että varsinaiset hankintojen tekijät eivät lähde tavoittelemaan mitään kovin laadukkaita ja "hyviä" palveluita huolellisella kilpailutuksella.

VALISTUNEET PALVELUIDEN TARJOAJAT

On toki toisaalta palveluiden ja tavaroiden tarjoajillakin selkeä velvollisuus lukea ENNEN tarjousta KUNNOLLA ehdot ja perehtyä niihin olipa ne epäselvät tai ei.
Kukaan ei kiellä muuten kysymästä. Tarjousten tekijöillä onkin velvoite kysyä ja ottaa asioista itse selvää. Sitten, kun tarjous on tehty ja jätetty on "myöhäistä rypistää".

RIKOSTAUSTAT

Hankintalain 53 §:ssä luetellaan rikoksia, joista tuomioita saaneet eivät saisi olla tarjoajan palveluksessa merkittävässä asemassa. Ne eivät ole kovin keveitä: kuuluminen rikollisjärjestöön, veropetos, lahjonta, rahanpesu, kiskonnantapainen työsyrjintä (lienee yleiskielellä orjuuttaminen).
Ihan hyvä, että näin estetään taustaltaan epämääräisten yritysten tulo julkisille markkinoille, mutta toisaalta, ei tilaajan tarvitse toimia poliisina. Kyllä kilpailijat toimivat poliisina.

IKÄVÄSTÄ EI PÄÄSE EROON

Toisaalta ikävästä (v-mäisestä) palvelun tuottajasta tai sen edustajasta ei pääse eroon - selkeät rikokset siis on asia erikseen.
On siis tehtävä törkeitä rikoksia ja vielä saatava tuomiokin ennenkuin voi puuttua. Törkeät ja epäasialliset käytöstavat eivät riitä ja eiköhän itse palvelunkäyttäjiäkin voine kyykyttää jonkin verran ilman pelkoa, että heti sopimus menisi katkolle.
Nyt onkin uuteen lakiin tulossa kai jotain pykälää, jonka perusteella voisi "aikaisempien huonojen kokemusten" ja itse työntekijöiden huonon kohtelun vuoksi sulkea jokin tarjoaja pois (työ- ja elinkeinoministeriö, linkki alempana).

TOIMIVA MARKKINAOIKEUS - OIKEUSTURVAA

Markkinaoikeus tutkii asiat valitusten perusteella viimeisen päälle, siis oikein millimetrin tarkasti. Toisaalta on ihan oikein asettaa kaikki mahdollisimman paljon samalle viivalle ja ei kai hyvässä oikeusturvassa ole mitään pahaa.
Julkisten hankintojen sääntely on yllättävän hitaan kehityksen tulos Euroopan tasolla kaikenlainen korruptio ja oman kylän porukan suosinta on ollut maanosan tapa julkisissa hankinnoissa.
*************

This is a heading

This is a paragraph.

kirjoja:

1) JULKISET HANKINNAT, Saila Eskola, Erkko Ruohoniemi
2) Julkiset hankinnat käsikirja, Anna Kuusniemi-Laine, Pilvi Takala

linkki: Työ- ja elinkeinoministeriö "https://www.tem.fi/files/41310/Kuuleminen_jh_31.10.2014_EP.pdf"(luettu 01.02.2015) Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus/valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus/31.10.2014

"...uutena harkinnanvaraisena poissulkemisperusteena ympäristö-, sosiaali- ja työoikeuden säännösten laiminlyönti, tarjoajien kielletty yhteistyö ja negatiiviset kokemukset tarjoajasta sekä tilaajavastuulain laiminlyönnit." "


09.09.2014

[Alkuun ] [oikeusjutut] [matkakertomukset] [verojutut] [Taxation in Finland]