Hämeenlinnassa 6%:n ikääntyneiden väkiluvun kasvu

31.03.2024

Hämeenlinnan väkiluku on kasvanut +670 vuosina 2019-2023 (1 prosentti). Kasvu korvaa osittain väestötappion vuosia 2016-2018 (-479), pelkkä kasvu ei kuitenkaan kerro kaikkea. Viiden vuoden 2019-2023 väestönkasvu (+670) sisältää ikäluokan 0-14 vähenemisen – 536, ikäluokan yli 56 kasvun + 1 077 (+ 6 prosenttia) ”Työikäisten” (15 – 64 v) määrä on suunnilleen pysynyt ennallaan, +129.

Hämeen sanomat tekstaripalsta